Tervisekontroll

Töötajate tervisekontroll

Autojuhi tervisekontroll

Töötajate tervisekontroll

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) kohaselt on tööandja kohustus korraldada tervisekontroll töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad ning kandma sellega seotud kulud. Töötervishoiuarst hindab töötaja terviseseisundit, töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale, selgitab välja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise.

Mediserv OÜ-l on pikaaegne ligi 15 aastane töökogemus töötervishoiukontrollide alal. Teenindame kliente kõikjal üle Eesti. Pakume vajadusel Mediserv OÜ mobiilset tervishoiukabinetti. Meie tegevusload on nr. L04053 ja L01904 -mobiilne kabinet. Lähtudes töökeskkonna ohuteguritest, meie spetsialistide poolt on koostatud erinevate uuringutega tervisepaketid. Kuvaritöötajatele pakume Mediservi Tallinna keskuses põhjalikku silmade- ja nägemise kontrolli. Meie keskuses saab soovi korral soetada prille. Meie eelised on  paindlik suhtumine kliendi soovidesse ning mõistlik teenuse hinna ja kvaliteedi suhe.  

Autojuhi tervisetõend 40,00 eurot

Mediserv OÜ Tallinna Narva mnt 5 keskuses saab vormistada digitaalse tervisetõendi juhilubade taotlemiseks või uuendamiseks. Vajalik eelnev autojuhi tervisedeklaratsiooni täitmine, mis asub aadressil www.digilugu.ee   Tervisedeklaratsiooni kinnitamisel kindlasti peab märkima tervisetõendi kasutusalad:

  • 1) I gruppi kuuluvad A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid, ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid;
  • 2) II gruppi kuuluvad C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad.

Vormistades autojuhitõendi töötervishoiukontrolli käigus on soodushind 35 eurot.

Registreerimiseks palume võtta ühendust: email info@mediserv.ee, telefon 5664 1211 või 433 6146.

 

Töötervishoiu blanketid:

 

 

 

Investeerides oma töötajate tervisesse tagad konkurentsis püsimise ja ettevõtte hea maine!